kurzy pro děti 4 - 18 let

 

obrázek dětí

Proč je dobré začít s výukou dětí v již tak raném věku? Protože vědecké studie potvrzují, že malinké děti vnímají jazyk jinak než my ostatní, absorbují melodii , rytmus i strukturu jazyka, proto se do 7 let věku učí jazyky mnohem jednodušeji než kdykoli potom.

Všechny kurzy jsou zaměřeny na komunikaci. Od 1. hodiny si dáváme pokyny anglicky, různé situace si přehráváme, tvoříme malé divadélko, všechna slovíčka si hrajeme, předvedeme, malujeme,tvoříme a hádáme. V předškolní výuce a v první třídě ZŠ nepíšeme, osvědčilo se, když si děti nejprve zafixují zvukovou podobu angličtiny, ve druhé začínáme poznávat psanou formu tohoto jazyka. Se staršími se bavíme jako kamarádi.

Výuka je doplněna víkendovými a prázdninovými akcemi. Rodiče jsou zváni 2 x ročně do hodin.

Všem studentům, kteří už umí číst, je k dispozici také dobře vybavená ANGLICKÁ KNIHOVNA, jež obsahuje kromě náročnějších také „knihy“ o 20 stránkách a 10 obrázcích – ale je celá anglická. Nevěřili byste, jak přečtení takovéto knihy zvedne sebevědomí a chuť učit se.


SPOLEČNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO KURZY PROFI ENGLISH

 • OMLUVY: Omlouvejte, prosím, své děti pomocí našeho náhradového systému profienglish.webooker.eu, který vám nabídne vhodné hodiny náhradní. V případě nejasností návod jak na to najdete v aktualitách na www. profienglish.cz. Omlouvejte prosím i pokud o náhradní hodinu zájem nemáte, uvolníte tak prostor pro náhradníky. V případě omluvených všech dětí ze skupiny (švp,školní akce) proběhne náhradní hodina pro všechny děti v běžném termínu kurzu v červnu.
 • Za každou předem (alespoň dva dny) omluvenou hodinu má každý žák/ žákyně možnost přijít na náhradní hodinu do jiné skupinky.
 • Kurzovné se platí pololetně na účet 2000508196/2010 u Fio banka a.s. s variabilním symbolem, který obdržíte v emailu, kterým vám potvrdíme přihlášení vašeho dítěte do kurzu, nejméně 14 dní před zahájením kurzu. Učebnice se platí v hotovosti po první hodině, kde je děti obdrží. Prázdniny jsou stejné jako na ZŠ, ve dnech ředitelského volna se neučíme.
 • Pro opakované překračování některého z pravidel či trvalou nekázeň může být dítě z kurzu po napomenutí vyloučeno bez náhrady, abychom zajistili příjemné prostředí ostatním dětem.

HAVE A NICE SCHOOL YEAR!!!

V případě dotazů se prosím obraťte na ředitelku Janu Špálovou na tel. 607842786 či na email:jana@profienglish.cz


ORGANIZACE KURZŮ V ZŠ U Říčanského Lesa a ZŠ Pyšely

 • Lektoři děti vyzvedávají v družině a vždy je tam vrací. Jedině přichází-li dítě z venku, přichází či odchází samo. V tom případě se s lektorkou sejdou u vchodu do ZŠ.

ORGANIZACE KURZŮ PROBÍHAJÍCÍCH VE SPOLUPRÁCI S MŠ Čtyřlístek

 • Kurzy se pro rok 2016-17 budou konat mimo prostory školky - v učebně volnočasových aktivit v nedalekém DOMOVĚ POD KAVČÍ SKÁLOU, 5 minut chůze od MŠ
 • probíhají 1 x týdně 45 minut (15.05-15.50) ve skupině 5-8 dětí
 • skupinka pro pokračující děti bude mít hodinu v pondělí, ty začínající potom ve čtvrtek
 • Organizace:
  - 14:45 (po odpoledním odpočinku a svačince) odchod dětí z MŠ s lektorkou AJ do učebny (na základě vašeho předem vystaveného pověření)
  - 15:05 až 15:50 výuka angličtiny
  - 15:50 vyzvednutí dětí rodiči v DOMOVĚ POD KAVČÍ SKÁLOU
 • Kapacita bývá rychle naplněna, pokud máte zájem, příliš neváhejte.
 • Výuková metoda Profi English v MŠ je na pomezí interaktivního divadla a nejpřirozenější hry s dětmi. Na vyučované téma si hrajeme s hračkami a velkými obrázky. Vyučovaná slova a věty si předvádíme a následně při práci s obrázkem každý vše individuálně zopakuje. Jinými slovy, používáme komunikativní metodologii adaptovanou pro předškolní věk a specifika dětí tohoto věku ( že lépe pamatují věci, na které si sáhnou) propojenou s prožitkovou pedagogikou (tj.,že legrace, chvíle napětí vyplývající ze soutěží, občas překvapení a sdílená radost pomáhají k zapamatování).

Zápis

Zápisem dítěte do kurzu se zavazujete dodržovat stanovená pravidla

V případě, že si nejste jisti zařazením Vašeho dítěte do konkrétního kurzu, prosím, konzultujte to s pí. J. Špálolvou na tel.: 607 842 786.

Závazně s Vámi počítáme v okamžiku obdržení kurzovného. Splatnost platby za kurz i učebnice při převodu na účet je 12.9.2016.

on-line formuláře