Pravidla

obrázek kopretiny

PRAVIDLA PRO MŠ

1) RODIČ JE POVINEN vodit dítě včas.

2) Spolupracovat s lektory. Tím se rozumí: Připravovat s dětmi sešit/knihu, pastelky a zajistit, aby je dítě nosilo ořezané v penálu, který umí otevřít a tašku si poznalo. Každý týden je nutné nalepit obrázek do sešitu a zeptat se přitom dítěte co je na obrázku. Váš zájem děti motivuje nejvíc. Pokud se dítě nezúčastní hodiny, prosím, předem dítě omluvte SMS na telefon pí. lektorek. Pokud to bude možné, má každé dítě nárok za každou předem omluvenou hodinu na náhradní hodinu do jiné skupinky.

3) V případě, že nemáte možnost uhradit kurzovné bankovním převodem na účet u banky Fio s variabilním symbolem, který jste dostali při potvrzení o registraci, budou na nástěnce v MŠ vyvěšeny dny, kdy od Vás platbu převezme některá z lektorek. V případě, že chodí vaše dítko na kurzy do ZŠ, NAPIŠTĚ NÁM A DOMLUVÍME SE NA PLATBĚ V HOTOVOSTI.

4) Prosíme maminky,aby děti nevybarvovaly obrázky v sešitu/knížce dopředu, protože je to odměna za snahu a šikovnost při učení nového slovíčka či slovního spojení. Děkujeme za pochopení.

5) Pro opakované překračování některého z pravidel, trvalou nekázeň či nezpůsobilost k výuce může být dítě z kurzu po OPAKOVANÉM napomenutí vyloučeno.

6) VE DNECH VOLNA (státní svátky, velikonoce, vánoce, jarní prázdniny platné pro Prahu – východ), VE DNECH VOLNA NA ZŠ A V DOBĚ ŠKOLKY V PŘÍRODĚ A se kurzy AJ NEKONAJÍ.

Pravidla znějí striktně, abychom se na hodinách mohli učit zpívat, hrát si a hlavně vesele vyslovovat po anglicku a naše výuka byla co nejefektivnější.

PRAVIDLA PRO ZŠ

ANEB aby nám to na hodinách angličtiny klapalo ...

ORGANIZACE HODIN NA ZŠ BEZRUČOVA:

HODINY OD 12:20-13:20 - družinové děti jdou na oběd rovnou se třídou, rovnou z oběda jdou na místo srazu u velké nástěnky hned u jídelny označené našim logem s modrou zeměkoulí. Odtud jdou s lektorkou do hodiny. Teprve po hodině je lektorka odvede do družiny, ostatní propustí opět u nástěnky. Ten den tedy děti hlásíte do družiny od 13:25 a DO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU V DRUŽINĚ je třeba napsat, že DÍTĚ PŘIJDE 13.25 v doprovodu lektorky angličtiny. Jelikož do jídelny přijdou s paní učitelkou, která prvňáčkům naleje polévku a zpočátku asistuje při obědě a před jídelnou na ně bude čekat již lektorka, bude to bezpečné. Na první hodinu prosím prvňáčky určitě doprovoďte a potom i další dny v týdnu si připomínejte místo srazu. U druháčků je doprovázení na vás, ale určitě si předem ukazujte tu naši zeměkouli. Bude tam viset od 1.9. spolu s fotkami z našeho tábora.

HODINY OD 13:45

Dítě jde po vyučování do družiny, s ní jde na oběd.Vy v družině nahlásíte, že dítě odchází 13:30 samo na Angličtinu Profi English a ony se sejdou opět u nástěnky odkud si je přebere lektorka. Po této hodině se do školní družiny děti zpět vrátit nemohou. Školní družna NA ZŠ BEZRUČOVA má ve svém řádu, že do ní nelze přicházet ani z ní odcházet mezi 13:30 a 15:00, jelikož chodí tou dobou ven či se věnují nějaké činnosti. Nelze se do ní po kroužcích vracet. V budovách obou škol je NUTNO SE PŘEZOUVAT.

Scházíme se včas, abychom stihli kamarádům říci co potřebujeme ještě před hodinou, aby mohla následovat hodina soustředěné práce.

NA ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA a ZŠ PYŠELY: Lektoři děti vyzvedávají v družině a vždy je tam vrací. Jedině přichází-li dítě z venku, přichází či odchází samo. V tom případě se s lektorkou sejdou u vchodu do ZŠ.

ÚKOL (HW-homework): je vždycky, při výuce 1x týdně je to nezbytné a rodičům poskytuje snadnější kontrolu. Prvňáčci mají většinou ukázat a vyprávět co jsme dělali, eventuelně si zahrát jednoduchou hru,něco dokreslit, vybarvit, VŽDY JE NUTNÉ, ABY VÁM PŘITOM ŘEKLI CO KRESLÍ ČI VYBARVUJÍ, jelikož to je předmětem úkolu z angličtiny, to vybarvování je jen doprovodná aktivita. Starší děti většinou cvičení ve workbooku, či na listech papíru- doplňovačky, křížovky, zápisy.Váš zájem děti nejvíc motivuje.

NÁHRADNÍ HODINY: Za každou předem omluvenou hodinu má každý žák/žákyně možnost po domluvě přijít na náhradní hodinu do jiné skupinky.

OMLUVY: Čím dřív, tím lépe. Nejlépe formou SMS. Vím-li předem, že jsou 3 děti nemocné, pozměním obsah hodiny, mohu přinést i jiné pomůcky, proto prosím děti omlouvejte i pokud o náhradní hodinu nestojíte.

S SEBOU: učebnice a penál (s ořezanými pastelkami či fixy 12 barev, 2 obyčejnými tužkami, gumou a perem).

PLATBA: Kurzovné se platí pololetně na účet 2000508196/2010 u Fio banka a.s. s variabilním symbolem, který obdržíte v emailu, kterým vám potvrdíme přihlášení vašeho dítěte do kurzu. Učebnice se platí v hotovosti po první hodině, kde je děti obdrží. Prázdniny jsou stejné jako na ZŠ, vné se platí pololetně na ú&# ve dnech ředitelského volna se učíme.

Pro opakované překračování některého z pravidel či trvalou nekázeň může být dítě z kurzu po napomenutí vyloučeno bez náhrady, abychom zajistili příjemné prostředí ostatním dětem.

HAVE A NICE SCHOOL YEAR!!!