Kurzy pro děti

Kurzy pro děti ve věku 4-18 let

Děti ve věku 4–6 let

kurzy v MŠ Čtyřlístek v Říčanech

Děti ve věku 6–18 let

v ZŠ U Lesa v Říčanech a ZŠ v Pyšelích

Doučování

kurzy u Vás doma
vysvětlení a procvičování látky probírané ve škole

Individuální výuka

kurzy u Vás doma
výuka zaměřená na komunikaci v menším počtu

Zápis

on-line zápis

V případě, že si nejste jisti zařazením Vašeho dítěte do konkrétního kurzu, prosím, konzultujte to s Janou Špálovou.

607 842 786
jana@profienglish.com
Závazně s Vámi počítáme v okamžiku obdržení kurzovného. Splatnost platby za kurz i učebnice při převodu na účet je 12.9.2020

Jak to u nás chodí

Všechny naše kurzy jsou zaměřeny na komunikaci. Od 1. hodiny si dáváme pokyny anglicky, tvoříme malé divadélko, všechna slovíčka si hrajeme, předvádíme, malujeme, tvoříme a hádáme. V předškolní výuce a v první třídě ZŠ nepíšeme, osvědčilo se, když si děti nejprve zafixují zvukovou podobu angličtiny, ve druhé začínáme poznávat psanou formu tohoto jazyka. Se staršími se na hodinách bavíme kamarádským stylem.
Výuka je doplněna víkendovými a prázdninovými akcemi. Rodiče jsou zváni 2 x ročně do hodin.
Všem studentům, kteří už umí číst, je k dispozici také dobře vybavená anglická knihovna
Ta obsahuje kromě náročnějších také „knihy“ o 20 stránkách a 10 obrázcích – ale je celá anglická. Nevěřili byste, jak přečtení takovéto knihy zvedne sebevědomí a chuť učit se.

Cena kurzů

Kurzovné se platí pololetně na účet s variabilním symbolem, který obdržíte v emailu po zápisu. Ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v registračním systému.
Výukové materiály zajišťuje škola a platí se na první hodině. Nabízíme možnost zpětného odkoupení barevné učebnice.

přejít na ceník

Organizační informace

  • Omlouvejte, prosím, své děti pomocí našeho registračního systému systému, který vám nabídne vhodnou náhradní hodinu a to i v případě, že o ni nemáte zájem. V případě nejasností najdete návod na tomto webu. V případě omluvených všech dětí ze skupiny (švp, školní akce) proběhne náhradní hodina pro všechny děti v běžném termínu kurzu v červnu.
  • Za každou předem (alespoň dva dny) omluvenou hodinu má každý žák/ žákyně možnost přijít na náhradní hodinu do jiné skupinky.
  • Prázdniny jsou stejné jako na ZŠ, ve dnech ředitelského volna se neučíme.
  • Pro opakované překračování některého z pravidel či trvalou nekázeň může být dítě z kurzu po napomenutí vyloučeno bez náhrady, abychom zajistili příjemné prostředí ostatním dětem.

kurzy v ZŠ U Říčanského Lesa a ZŠ Pyšely

  • Lektoři děti vyzvedávají v družině a vždy je tam vrací.
  • Přichází-li dítě z venku, přichází či odchází samo. V tom případě se s lektorkou sejdou u vchodu do ZŠ.

kurzy v MŠ Čtyřlístek

  • V budově MŠ probíhá kurz pro nejmenší děti.
  • Kurzy se konají i mimo prostory školky - v učebně volnočasových aktivit v nedalekém Domově pod Kavčí Skálou, 5 minut chůze od MŠ.
  • Výuková metoda Profi English v MŠ je na pomezí interaktivního divadla a nejpřirozenější hry s dětmi. Na vyučované téma si hrajeme s hračkami a velkými obrázky. Vyučovaná slova a věty si předvádíme a následně při práci s obrázkem každý vše individuálně zopakuje. Jinými slovy, používáme komunikativní metodologii adaptovanou pro předškolní věk a specifika dětí tohoto věku ( že lépe pamatují věci, na které si sáhnou) propojenou s prožitkovou pedagogikou (tj.,že legrace, chvíle napětí vyplývající ze soutěží, občas překvapení a sdílená radost pomáhají k zapamatování).