Kurzy pro děti

Kurzy angličtiny pro děti od 4 let

Děti ve věku 4–6 let

kurzy v MŠ Čtyřlístek v Říčanech, ve Světicích a ve Stránčicích

Děti ve věku 6–18 let

v ZŠ U Lesa a 1. ZŠ na náměstí v Říčanech a ZŠ v Pyšelích

Individuální přístup

kurzy v domácím prostředí zaměřené na komunikaci v menší skupině
důkladné vysvětlení a procvičování látky probírané ve škole

Kurz němčiny

Pořádáme také kurz němčiny pro čtvrťáky v 1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany

Aktuálně: Přechod na distanční výuku jsme zvládli, a tak nyní nabízíme všechny kurzy také v online prostředí za použití webkamer.

Zápis

Online zápis

Pro přihlášení na kurz, akce a omluvenky využijte náš informační systém.
Závazně s Vámi počítáme v okamžiku obdržení kurzovného.
V případě, že si nejste jisti zařazením Vašeho dítěte do konkrétního kurzu, neváhejte nás kontaktovat.

607 842 786
jana@profienglish.cz

Jak to u nás chodí

Všechny naše kurzy jsou zaměřeny na komunikaci.
Od první hodiny si dáváme pokyny anglicky, tvoříme malé divadélko, všechna slovíčka si hrajeme, předvádíme, malujeme, tvoříme a hádáme. V předškolní výuce a v první třídě ZŠ nepíšeme, osvědčilo se, když si děti nejprve zafixují zvukovou podobu angličtiny, ve druhé začínáme poznávat psanou formu tohoto jazyka.
Se staršími se na hodinách bavíme přátelským stylem o tématech, která jsou jim blízká.
Výuka je doplněna víkendovými a prázdninovými akcemi. Rodiče jsou zváni 2x ročně na návštěvu hodiny.
Všem studentům, kteří už umí číst, je k dispozici dobře vybavená anglická knihovna
Ta obsahuje také zjednodušené ilustrované knihy o několika stranách, jejichž přečtení zvedne studentovi sebevědomí a chuť učit se.

Videa z výuky žáků 2. třídy

Cena kurzů

Ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v registračním systému
Kurzovné se platí pololetně na účet s variabilním symbolem, který obdržíte emailem po dokončení zápisu.
Výukové materiály zajišťuje škola a platí se na první hodině. Nabízíme možnost zpětného odkoupení barevné učebnice.

Organizační informace

  • Omlouvejte, prosím, své děti pomocí našeho registračního systému systému, který vám nabídne vhodnou náhradní hodinu.
  • V případě omluvení všech dětí ze skupiny (švp, školní akce) proběhne náhradní hodina v běžném termínu kurzu v červnu.
  • Za každou předem (alespoň dva dny) omluvenou hodinu má každý žák/ žákyně možnost přijít na náhradní hodinu do jiné skupinky.
  • Prázdniny jsou stejné jako na ZŠ, ve dnech ředitelského volna se neučíme.
  • Pro opakované překračování některého z pravidel či trvalou nekázeň může být dítě z kurzu po napomenutí vyloučeno bez náhrady, abychom zajistili příjemné prostředí ostatním dětem.

kurzy v ZŠ U Říčanského Lesa a ZŠ Pyšely

  • Lektoři děti vyzvedávají v družině a vždy je tam vrací.
  • Přichází-li dítě z venku, přichází či odchází samo. V tom případě se s lektorkou sejdou u vchodu do ZŠ.

kurzy v MŠ Čtyřlístek

  • V budově MŠ probíhá kurz pro nejmenší děti.
  • Kurzy se konají i mimo prostory školky - v učebně volnočasových aktivit v nedalekém Domově pod Kavčí Skálou, 5 minut chůze od MŠ.
  • Výuková metoda Profi English v MŠ je na pomezí interaktivního divadla a nejpřirozenější hry s dětmi. Na vyučované téma si hrajeme s hračkami a velkými obrázky. Vyučovaná slova a věty si předvádíme a následně při práci s obrázkem každý vše individuálně zopakuje. Jinými slovy, používáme komunikativní metodologii adaptovanou pro předškolní věk a specifika dětí tohoto věku ( že lépe pamatují věci, na které si sáhnou) propojenou s prožitkovou pedagogikou (tj.,že legrace, chvíle napětí vyplývající ze soutěží, občas překvapení a sdílená radost pomáhají k zapamatování).