LEKTOŘI

Jana Špálová

Jana Špálová

metodička, lektorka firemních kurzů a kurzů pro děti i dospělé, vedoucí kursů pro lektory angličtiny, ředitelka,

Výuce angličtiny dětí i dospělých se věnuje od roku 1989. Osm let vedla v Caledonian School Praha kursy firemní, pomaturitní i dětské. Kromě státních zkoušek z angličtiny absolvovala mezinárodní kurzy FCE, CAE a kurz pro rodilé mluvčí CELTA.

V roce 1997 založila vlastní jazykovou školu Profi English v Říčanech. Metodicky se zabývá vytvářením aktivit na základě již používaných učebnic, kdy vyučovanou slovní zásobu propojuje do komunikačních celků, aby si ji studenti skutečně osvojili a mohli ji aktivně využívat. U dětí to jsou hry, u dospělých jde o stejný princip, který burcuje ke konverzaci.

Publikační činnost:

  • Spoluautorka učebnice angličtiny pro předškolní a raný školní věk Elephant´s Ears, vydalo Úlehla English Independent 1995. Materiál je velice hravý a slova jsou tam provázaně procvičovaná v aktivitách, které využívají dětskou vnímavost všemi smysly. Právě proto se dětem líbí a udržuje se na školách i v dnešní konkurenci mnoha zahraničních publikací. (V knihkupectvích ji už dnes bohužel neseženete.)
  • Od roku 2006 spolupracuje s nakladatelstvím Oxford University Press.
  • Připravuje sbírku svých nejfunkčnějších her a aktivit, které jak děti, tak i dospělé nadchnou natolik, že zapomenou i zlobit nebo být unaveni.

Radka Zimová

Radka Zimová

Výuce předškolních a školních dětí se věnuje od roku 2006 v kurzech Profi English.

Konverzační zkušenosti získala v mezinárodní firmě, kde je angličtina komunikačním jazykem. Loni složila mezinárodně uznávanou zkoušku FCE a v roce 2012 získala mezinárodně uznávaný IH CERTIFICATE IN TEACHING YOUNG LEARNERS AND TEENAGERS. Zúčastňuje se konferencí Oxford University Press o metodikách výuky. V roce 2009 získala OSVĚDČENÍ HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ v rámci vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT. V současné době zastává v Profi English funkci Pre-School Courses Manager & Office Manager.

Jako nejdůležitější, pro výuku cizího jazyka v předškolním a mladším školním věku považuje využívání metod prožitkové pedagogiky (zapojení všech smyslů při osvojování nových slov, dramatizaci slov či slovních spojení, hru, práci ve skupině), vzbuzení či prohloubení zájmu o cizí jazyk nenásilným a pozitivním přístupem a samozřejmě také radost ze správně vyslovených slovíček nebo slovních spojení.

Ing. Libuše Skočdopolová

Absolventka Vysoké školy ekonomické. Po dvacetileté praxi v mezinárodní společnosti, kde úředním jazykem byla angličtina, od r. 2009 učí v Profi English angličtinu a francouzštinu, ze které má státní zkoušku. S výukou dospělých má dlouholeté zkušenosti. Absolvovala kurz pro lektory Teacher´s Training, účastní se pravidelně seminářů Oxford University Press, zaměřených na výuku dětí od předškolního věku až do maturity. Jejím cílem jako lektorky je nalezení správné motivace pro každého studenta, pestrá, zábavná a současně přiměřeně náročná výuka v souladu se zásadou - kdo chce, ten může.

Lektorka Libuše Skočdopolová vede kurzy pro děti i dospělé také v Týnci nad Sázavou, především v soukromé mateřské školce Domeček.

Shane Paul Brangan

Experienced Professional Private English language teacher

Positions Held

English Tutor 2006- Kildare Youth Training Centre, Ireland and Private tutor, Prague. English Courses designed and taught. EFL Teacher training. All levels.

Head of English, Open Gate Boarding School Babice, Ricany, 2003-2006 Managing English Section of Boarding School, Teacher training, Organizing curriculum and course books for History, Geography, Math, IT and Social Sciences, English Language Teaching (all levels, pupils aged 12-17), ESL Drama Program, Design of Extra-curricular Program

EFL Tutor for Top Management PPF Group 1999-2003 Caribbean, Mauritius, New Zealand, Czech Republic, France Tutor for top management of PPF group (www.ppf.cz) , English and ESL Classes, materials and full program designed and taught

Asst. Director of Studies, Alpha College, Dublin 1993/99 EFL Classes all levels, Individual and Group, EAP classes, TOEFL, TOIC, Oxford TIE, IELTS, Cambridge Exams. Teacher coordinator, Summer school Director, Teacher Trainer (RELSA certificate courses)

EFL Teacher Oxford Language School, Molins De Rei, Barcelona 1992/3 ESL Classes all levels, Cambridge First Certificate, TOEFL, ESL Children aged 9-16

Education

Clongowes Wood College, Clane, Naas, Co. Kildare, Ireland B.A English Language and Literature, Philosophy from University College Dublin.

Other qualifications: RELSA TEFL Certificate, RELSA TEFL/TESOL Teacher trainer, IFI Film School Diploma.

As an English teacher he has a wonderful relationship with the students. Students like him as he always treat them with respect as genuine partners. Also his sense of humour is important in the classroom and contributes to the great atmosphere in which students can built their confidence and learn. Students like that Shane’s teaching English is far from hanging on textbooks, he uses many activities and projects that bring English out of the classroom’s wall.

PhDr. Nora Doležalová

Nora Doležalová

Absolventka Filozofické fakulty University Karlovy, obor angličtina a němčina s 10 letou praxí. Překlady knih, článků, statí, smluv, odborných materiálů, individuální výuka angličtiny, němčiny, ruštiny.

-