Online zápis

Registrační systém

Pro zápis využíváme registrační systém Aperus od našeho partnera webooker.eu
Pokud byste si nevěděli se zápisem rady, nejprve zkuste tento návod

on-line zápis