Online zápis

Registrační systém

on-line zápis

Pro zápis využíváme registrační systém Aperus od našeho partnera webooker.eu
Závazně s Vámi počítáme v okamžiku obdržení kurzovného.
Pokud byste si nevěděli se zápisem rady, nejprve zkuste tento návod